Financiële ondersteuning Mandelstam Project

Het Mandelstam project is boeiend, actueel, rijkelijk en kostbaar. Om alles te kunnen realiseren hebben we naast uw belangstelling ook uw financiële steun nodig. Dat kan nu.

De fondsenwerfactie waarmee u kunt bijdragen aan het Mandelstam project is begonnen. We zijn u heel dankbaar voor iedere gift die u wilt bijdragen om het slagen van het project mogelijk te maken. Een grootste deel van het project is al financieel mogelijk gemaakt door het Wilhelmina E. Jansen Fonds, het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en enkele private fondsen. Ook wordt het project financieel en praktisch ondersteund door CBK Zuidoost, Perdu, centrum voor poëzie en uitgeverij Pegasus. En we hebben een aanvraag lopen bij het AFK, Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Met deze actie beogen wij 5.000 euro te verzamelen, dat is om een deel van de productiekosten van het beeld te bekostigen, evenals het schrijven en voordragen van het verhaal van Nadezjda Mandelstam en de poëzielessen die School der Poëzie op een middelbare school in de Bijlmer gaat geven n.a.v. de indrukwekkende geschiedenis van Osip en Nadezjda Mandelstam. Verder zijn er de reiskosten van onze Russische gasten en nog niet gedekte kosten van het gelegenheidsboekje.

Als deze financiering voorspoedig verloopt, dan willen we graag een uitgave van Mandelstams belangrijkste essay, Gesprek over Dante, proberen mogelijk te maken. Dat zou een kroon op het project zijn.

Wat staat er tegenover?

  • Met een gift van 25 euro ontvangt u met veel dank van ons het gelegenheidsboekje cadeau, dat uitgeverij Pegasus op 24 september in Perdu presenteert.
  • Met een gift van 50 euro ontvangt u met veel dank als tegenprestatie een gelegenheidsdruk, een houtsnede van Sietse H. Bakker. Er zijn 10 exemplaren beschikbaar.
  • Bij donatie van 75 euro krijgt u met heel veel dank een klein grafisch werk van Sietse H. Bakker, naar keuze een portret van Osip of Nadezjda Mandelstam. Er zijn tweemaal 10 gesigneerde exemplaren beschikbaar.
  • Als u 384 euro bijdraagt aan het project, is onze dank groot en kunnen we u een bronzen beeld van Chatsjatoer Bjely schenken. Hij maakte deze impressie van het gedenkbeeld toen hij in Amsterdam aan de sokkel werkte. Er zijn 15 genummerde beeldjes beschikbaar.
  • Voor de hoogste bijdrage van 490 euro of meer ontvangt u als tegenprestatie het bronzen beeld dat Hanneke de Munck maakte als schaalmodel voor het gedenkbeeld. Hiervan zijn 4 gesigneerde exemplaren beschikbaar.
  • U kunt ook meer dan de aangegeven bedragen overmaken, met vermelding welk geschenk u graag zou willen ontvangen of dat u ons belangeloos wilt steunen.

Hoe kunt u doneren?

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van onze Stichting de Gespreksgenoot/Sobesednik voor kunstprojecten: NL11 INGB 0005 8228 29 onder vermelding ‘steun het Mandelstam project’

én meldt tegelijk per e-mail : uw naam, adres, gegeven bedrag, uw rekening nummer en uw wens voor de tegenprestatie in een mail naar hannekedemunck@planet.nl

Als u op 24 September naar Perdu komt, kunt u het geschenk daar ook in ontvangst nemen als u dat tevoren in die e-mail heeft kenbaar gemaakt.

Alleen als we al deze gegevens hebben, kunnen wij u het geschenk opsturen of overhandigen bij Perdu.

Bij voorbaat heel veel dank: met uw steun zullen wij dit betekenisvolle project kunnen volbrengen.

Houtsnede

Gelegenheidsdruk, grafiek Sietse H. Bakker                         20 x 33 cm

Houtsnede

portretje                                   Nadezjda Mandelstam,         Sietse H.Bakker                       18,5 x 18,5 cm

Houtsnede


Portretje                                       Osip Mandelstam,                     Sietse H.Bakker                             18 x 18 cm

Brons

Schaalmodel van het monument door Hanneke de Munck

hoogte 22 cm                           gewicht ca 900 gr.

Brons

Achterkant

Brons

Impressie van het monument door Chatsjatoer Bjely

hoogte 17,5 cm                         gewicht ca 600 gr.

Brons

Achterkant