Publicaties

 Publicaties:

2015

Boek "Monument voor de Liefde"
uitgegeven door Uitgeverij Pagasus

ISBN 978-90-6143-407-8

  


2012   

Eredienstvaardig, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, nummers februari, mei, augustus en november, de 
voorplaat met toelichting, in het mei nummer artikel Altaarstukken in hout, interview door Jan Meijerink met 
Hanneke de Munck.

2011

Het sept./okt. nummer van BRES e.a. in rubriek uitgelicht, De Wetten van het Hart, drieluik, n.a.v.
WTC expositie.

2011
Elf altaren – één ‘Leitmotiv’, negen kunstenaars brengen in het WTC een ode aan verbondenheid, artikel van 
Sya van ’t Vlie, kunsthistoricus.

 2011  
Beelden van een andere werkelijkheid, altaren in het World Trade Center in historisch perspectief, artikel van
Marieke van Vlierden, kunsthistorica met als aandachtsgebied o.a. Middeleeuwse beeldhouwkunst.

2011  
Heilig, Heilig, Heilig over sacraliteit in kerk en cultuur, Petra Versnel-Mergaerts, Louis van Tongeren (red.) uitg.
Abdij van Berne – Heeswijk, artikel van Erik Borgman blz. 68 – 71.

2011
DVD korte film van Ton Panken en Bernadette Gerats, Altaren in het WTC Amsterdam, kunst, zingeving en
zakelijkheid.
De video is te zien op  "11 Moderne Altaarstukken in het WTC" 

2010

Beelden, kwartaalblad voor ruimtelijke kunst, 2010 no 51, artikel van Sya van t Vlie, “Monument voor de Liefde”. 

Augustus 2009
Non-crossovers, catalogus met teksten van curator Sya van ’t Vlie, een artikel over het altaarstuk Zondvloed, 
uitgave bij de expositie in de Pulchri Studio.

 

Maart 2009   
Blauwe Cirkel, uitgave van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, artikel Met hart en ziel, n.a.v. 
de expositie in De Gang.

18 oktober 2007 
  
NHD redactie Kennemer: Altaarstuk ‘Adam & Eva’ centraal in vieringen, kunst als poort naar de buitenwereld.

Voorstellingen:

 

2012 minitheater met: Hanneke de Munck i.s.m. 8 acteurs waaronder Bette Westera, Diederik van Essel, Walter van Wingerden,

 

4 november 2012
Het Geheugen, in het programma van het Storytelling Festival. 

12 - 15 juli 2012
De Zondvloed, parallel aan het Over het IJ Festival.
3 mei 2012
Het Voedsel, tijdens het Vrijheidsfestival.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012  

Minitheater Helling X , NDSM terrein Amsterdam, programma’s rond een altaarstuk.


Lezingen:

 februari 2012
Expositie van het altaarstuk ‘Adam en Eva’ in De Hoeksteen te Middelburg met een lezing van Hanneke de Munck
en Sietse H. Bakker.

januari 2012   
Lebuinus kerk Deventer, Vesper rond een altaarstuk met toelichting door Hanneke de Munck en Sietse H. Bakker.

najaar 2011
Expositie van 3 altaarstukken in de Maranatha kerk te Castricum, lezing door de kunstaars Hanneke de Munck 
met Sietse H. Bakker en Leo van den Bos.
Educatie: door drie kunstenaars, gesprekken met groepjes middelbare scholieren tijdens de Kunstroute.

15 maart 2011   
Felix & Sofie, filosofisch café in Amsterdam, Beeldgebod en beeldverbod, inleiding Hanneke de Munck, sprekers 
Erik Borgman en Victor Kal, gevolg door debat.